vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Min renovasjon app


Ønskjer du påminning om når du har tøming av behaldarane dine?

Min Renovasjon er ein app laga for smarttelefonar. Her har du høve til å legge inn varsling slik at du kan få melding dagen før eller på tømedag. 

Appen viser også tømekalender, sorteringstips, returpunkt, miljøstasjonen og du kan sende oss melding via appen.

Appen er laga av Norkart, og inneheld fleire kommunar i Noreg, blant anna Volda og Ørsta.

Last ned Min Renovasjon-appen gratis ved å trykke på desse knappane under (Min renovasjon er ikkje tilgjengeleg for Windows telefonar):

appstore_buttonandroid_button

Dersom du har problem med installering eller bruk av appen, ta kontakt med oss på tlf 70 04 86 00 eller e-post: firmapost@vor.no

Slik brukar du appen:
 
Smarttelefon-appen Min Renovasjon har fire hovudfunksjonar:
  • Tømekalender
  • Sorteringsinformasjon
  • Returpunkt
  • Miljøstasjon
  • Melding til VØR
Nedanfor står det steg for steg korleis ein legg inn adresse for å få opp informasjon i appen. Får du beskjed om at appen vil sende deg push-varsel, må du godta dette for å kunne bruke varslinga i appen.


1. 
Når du startar appen,
vil du komme til startskjermen
som du ser på skjermbiletet til
høgre.

Første gong du bruker
appen må du legge inn ei
adresse. Trykk på det grøne
pluss-teiknet oppe til høgre.

Min renovasjon 1


2. 
Vel den kommuna du bur i.

Du kan søke den opp i det heilt
øverste feltet eller trykke på den
i lista som kjem opp.

Min renovasjon 2


3. Du vil no få eit nytt val, her 
skriv du inn gateadresse eller 
gards- og bruksnummer.

Gards- og bruksnr skrivast slik: 25/248
(gardsnr først).


Finn du di adresse, trykk på denne.

Finn du ikkje di adresse, ta kontakt
med VØR så kan vi hjelpe deg å
finne ei midlertidig adresse som
tilsvarar dine hentedagar.


Min renovasjon 3


4. 
Her er oversikta over dei forskjellige
modulane i appen.


Tømekalender viser dei to neste
hentingane på oppgitt adresse. Her
kan du også legge til varsling.


Sortering viser sorteringsinformasjon.

Returpunkter viser kart kvar
behaldarane for glas- og
metallemballasje står, klescontainerane
til UFF og Fretex i Volda og Ørsta
(kan zoomast inn og ut).


Miljøstasjonen viser info med
opningstider, prisar og kart.


Melding viser ulike type meldingar 
du kan sende til oss. Dersom 
behaldaren din for eksempel 
ikkje har vorte tømt, kan du melde 
det inn via appen.

Min renovasjon 4


5. For å legge til ei varsling må 
appen ha tillatelse til å sende 
push-varsel.

Du kan velje når du vil ha 
varslinga, dagen før eller 
om morgonen på tømedagen. 
Du vil då få ei varsling på telefonen
som minner deg på hentedagen.

Merk at det kan vere lurt å
oppdatere appen til nyaste 
versjon jamleg, slik at varslinga 
fungerer optimalt. Appen er også 
avhengig av at ein har slått på 
mobildata eller har på trådlaust 
nett på varslingstidspunktet 
for at det skal fungere.

Min renovasjon 5Nyare oppdateringar fra Samsung inkluderar noko som heiter “Appoptimering" som gjer at den blokkerar alarmar for appar. Dersom du har problem med at du ikkje får varsel på Samsung telefonar, kan du gjere følgjande:

1. Velg app: Smart Manager
2. Velg Kategori: “Batteri”
3. Under Appoptimering, velg “INFO”
4. Deaktiver funksjonen appoptimalisering for Min RenovasjonOpningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00


Tømekalender