vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Årsgebyr renovasjon og slam - privat 2017


Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2017

Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2017
1.1 Hushaldningsgebyr pr abonnent

Eks mva

Inkl mva


A) Standardhushald Henting kvar 2. veke 140L kr

1 800,00

2 250,00


B) Storhushald Henting kvar 2. veke 240L kr

3 240,80

4 051,00


C) Storhushald ekstra Henting kvar 2. veke 340L kr

4 680,00

5 850,00


D) Standardhushald kompostering Henting kvar 4. veke 140L kr 1 440,00 1 800,00

E) Standardhushald pluss Henting kvar 2. veke 140Lkr 1 800,00 2 250,00
240L papirdunk
F) Storhushald pluss Henting kvar 2. veke 240Lkr 3 240,80 4 051,00
 340L papirdunk
G) Storhushald ekstra pluss Henting kvar 2. veke 340Lkr 4 680,00 5 850,00
440L papirdunk
H) Standardhushald kompostering pluss Henting kvar 4. veke 140Lkr 1 440,00 1 800,00
240L papirdunk
I)Renovasjon hyblarkr900,001 125,00

J) Samarbeid standard 2 abonnentar 


Henting kvar 2. veke 140L, pr abonnent kr

1 620,00

2 025,00

K) Samarbeid storhushald 2 abonnentar *


Henting kvar 2. veke 240L, pr abonnent kr

1 710,40

2 138,00


L) Samarbeid storhushald ekstra 2 abonnentar*


Henting kvar 2. veke 340L, pr abonnentkr2 430,403 038,00

M)Fellesrenovasjon nedgrave løysingkr1 800,002 250,00

N)Samarbeid standard 2 abonnentar pluss *


Henting kvar 2. veke 140L, pr abonnentkr1 620,002 025,00
240 L papirdunk

O)Samarbeid storhushald 2 abonnentar pluss *


Henting kvar 2. veke 240 L, pr abonnentkr1 710,402 138,00
340 L papirdunk

P)Samarbeid storhushald ekstra pluss *


Henting kvar 2. veke 340 L, pr abonnentkr2 430,403 038,00
420 L papirdunk

Q) Henteavtale kvar 2. veke (tillegg til vanleg gebyr) ** kr 265,60 332,00

R) Ekstra sekk til restavfall kr

50,40

63,00


S) Renovasjon fritidsbustad fellespunkt kr

850,40

1 063,00


T) Renovasjon fritidsbustad behaldar restavfall 140 L kr

1 000,00

1 250,00


U) Renovasjon fritidsbustad behaldar restavfall og papir 140 L kr 1 500,00 1 875,00


Papiret blir tømt kvar 3. veke.

* Gjeld samarbeid om 240 L / 360 L / 660 L behaldar. Mengda per gebyreining 120 L rest / 120 L papir. Plussabb. 100 L større fyllvolum for papir / papp / plast.

** Henteavtale er avtale mellom abonnent og VØR om henting, tøming og tilbakesetting av avfallsdunkar på avstandar utover vegkanthenting.


1.2 SLAM heilårsbustad

Eks mva

Inkl mva

A) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 4.5m3 kr

1 240,00

1 550,00

B) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 7m3 kr

1 686,40

2 108,00

C) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 10m3 kr

2 657,60

3 322,00

D) Gebyr for årleg tøming av slamavskiljar inntil 4.5m3 kr

2 480,00

3 100,00

 

SLAM fritidsbustad
E) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 4.5m3 kr

620,00

775,00

F) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 7m3 kr

843,20

1 054,00

G) Gebyr tøming av slamavskiljar inntil 10m3 kr

1 329,60

 1 662,00

H) Gebyr for årleg tøming av slamavskiljar inntil 4.5m3 kr

2 480,00

3 100,00


Gebyr for tett tank
I)Gebyr for tett tank inntil 6 m3kr3 295,204 119,00
J)Gebyr pr m3 for tett tank over 6 m3kr470,40588,00

Tillegg til ordinær tømepris
K) Ekstratøming innafor rute kr

440,00

550,00

L) Tilkøyring ved naudtøming innan 24 timar kr

2 038,40

2 548,00

M) Tilkøyring ved ekstratøming kr

1 412,00

1 765,00

N) Tøming med spesialutstyr std slangelengde kr

1 412,00

1 765,00

O)Tøming med spesialutstyr utover std slangelengde pr timekr1 400,001 750,00
P) Gebyr pr m3 for tank over 4,5 m3 kr

545,60

682,00

Q) Gebyr pr m3 for felles kommunal tank over 10 m3 kr

525,60

657,00Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2017


Eks mva          Inkl  mva
RestavfallKr2,00    2,50
Blanda organisk avfallKr2,00 2,50
TrevirkeKr1,20  1,50
Isopor (per kubikk)Kr40,00  50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA)Kr0,00  0,00
Asbest (inntil 1 000 kg)Kr0,00
0,00
MetallKr0,00
0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall)Kr0,00
0,00
HageavfallKr0,00
0,00
GummiKr0,000,00
Avfallssekkar (per stk)Kr50,40
63,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)            Kr40,00
50,00

Gebyr per kg.

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall


Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00


Tømekalender