vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Miljøstasjonen

Miljøstasjonen til VØR ligg praktisk plassert i Hovdebygda, midt mellom Ørsta og Volda sentrum. Det første vi gjer når du kjem til VØR er å registrere kva slags avfall du har med deg og kor mykje dette veg i vektbuda. Ut i frå denne informasjonen fastset vi/reknar vi ut prisen på avfallet ditt. Metall, papp, papir, plastfolie, hageavfall, elektrisk/elektronisk avfall og farleg avfall frå private hushaldningar er gratis å levere inn. Følg køyreretninga som skilta viser.

Du skal føle deg trygg når du er hos oss. Derfor er miljøstasjonen oversiktleg og godt merka og det vil alltid vere tilsette enten på anlegget eller i vektbuda du kan spørje om råd og hjelp.

miljostasjonen-inne

Du finn miljøstasjonen her: Kart til miljøstasjonen


Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2018


Eks mva          Inkl  mva
Restavfallkr2,00    2,50
Blanda organisk avfallkr2,00 2,50
Trevirkekr1,20  1,50
Isopor (per kubikk)kr40,00  50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA)kr0,00  0,00
Asbest (inntil 1 000 kg)kr0,00
0,00
Metallkr0,00
0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall)kr0,00
0,00
Hageavfall *kr0,00
0,00
Gummikr0,000,00
Papir til makuleringkr5,206,50
Avfallssekkar (per stk)kr52,00
65,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)            kr40,00
50,00

Gebyr per kg.

* Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall


Dette kan du levere på miljøstasjonen:


Papir og papp
• Isopor
• Drikkekartongar
• Restavfall
• Tekstilar
• Hushaldningsavfall
• Gips og isolasjon
• Kvitevarer
• Reint trevirke
• Emballasjeplast
• Kreosotstolpar
• Impregnert trevirke
• Metall
• Asbest
• Hageavfall
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Glas- og metallemballasje
• PCB og klorparafin vindauge
• Dekk med / utan felg
• Farleg avfall
• Uorganisk materiale (t.d. porselen, fliser og lecablokker)Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00


Tømekalender