vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Søknadsskjema


Fritak for renovasjonsgebyr

Gebyreiningar som står tome heile eller delar av året kan etter årleg søknad, få nedsett gebyr for:
  • Samanhengande heile året 100%
  • Samanhengande minst 6 mndr 50% 
Jfr Renovasjonsforskriftene §10c)

Vilkår for fritak er at avfallsbehaldarane er innleverte for den perioden det vert søkt fritak for.

Søknaden må vere skriftleg, anten ved bruk av søknadsskjema eller pr e-post eller brev.


Avtale om heimekompostering

Dersom du har kjøpt deg ein varmkompostbinge og komposterer alt matavfallet heile året, kan du ved å gå inn ein avtale om heimekompostering få redusert renovasjonsgebyret. 

Vilkåra for avtale om heimekompostering kan du sjå i avtalen under.Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00Tømekalender