vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 
(10.08.2017 - Kl. 11.34)

Brua over elva ferdig støypt

Industriområdet på Melsgjerdet er på 111 dekar

Brua over Ørstaelva, frå Dalevegen og til det nye industriområdet som Ørsta kommune skal opparbeide på Melsgjerdet, er ferdig støypt.

Vegen forbi er også retta ut og der vert eit stykke med gang- og sykkelveg.

Det er Entreprenør Aurstad som gjer dette arbeidet.

Det nye industriområdet er på 111 dekar. Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har sikra seg 20 dekar, og har planar om å byggje ein omlastingsstasjon for restavfall og matavfall - og kanskje også eit biogassanlegg.


Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00


Tømekalender