vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 
(07.12.2017 - Kl. 11.14)

Vil ha kartlegging og opprydding av ulovlege avfallsfyllingar

Har kome over fleire sterkt forsøpla område

Kommunepolitikar Frida Gillberg frå Miljøpartiet har sendt interpellasjon til Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) der ho tek til orde for at det må lagast ein plan for opprydding av dei mange ulovlege avfallsfyllingane som er å finne i fleire skråningar langs vegane.

Mykje vert kasta. - Det ser ut til å vere regelen meir enn unntaket, at utkøyrsler og skråningar langs vegen vert nytta til å hive frå seg alt mogleg slags avfall, heiter det i interpellasjonen som er omtala i torsdagsutgåva av lokalavisa Møre-Nytt.

Gillberg opplyser at i samband med Miljøpartiet sine ryddeaksjonar siste tida, har dei kome over fleire sterkt forsøpla område langs ferdselsårane i Ørsta.

Svært skadeleg. - Plast på avvegar representerer eit alvorleg miljøproblem. Vi får stadig meir kunnskap om kor skadeleg plast, plastartiklar og mikroplast er til dømes for livet i havet. I tillegg korleis plasten etter kvart har gått inn i næringskjeda, slik at vi no finn han i maten og drikkevatnet vårt. Sett på bakgrunn av dette, er det avgjerande både i eit forureinings- og helseperspektiv, at all plasten som er på avvegar, vert samla og handtert på forsvarleg vis, skriv ho.

Hindre forsøpling. Frida Gillberg bed difor kommunen, gjerne i samarbeid med Volda og Ørsta Reinhaldsverk, setje i gang ein prosess med kartlegging og opprydding, i tillegg til tiltak for å hindre vidare forsøpling av naturen.


Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00
Laurdag09.00 - 15.00

Tømekalender