vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 
(09.11.2017 - Kl. 10.06)

VØR har teke imot 10 gamle fritidsbåtar

Stort oppryddingsbehov

Sidan returordninga tok til å gjelde 1. oktober, har Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) teke imot 10 fritidsbåtar under 15 fot.

I all hovudsak dreiar deg seg om båtar bygde av glasfiber- og plastmateriale.

Dei som leverer inn utrangerte fritidsbåtar, kan i etterkant søkje Miljødirektoratet om eit tilskot på 1.000 kroner.

For heile landet sett under eitt, er det så langt levert inn 970 båtar. Avfall Norge, som er bransjeorganisasjonen for avfallsbransjen, tek dette som eit teikn på at oppryddingsbehovet er stort.


Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00
Laurdag09.00 - 12.00

Tømekalender