vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Sortere farleg avfall


Avfall som sjølv i små mengder kan gjere stor skade på miljø, menneske og dyr, blir definerte som farlig avfall. Det er viktig at farleg avfall ikke kjem ut i naturen, men blir levert på miljøstasjonen eller mottak, slik at det kan handsamast og prosesserast på ein forsvarleg måte.

Raud boks
I den raude boksa kan du oppbevare farleg avfall og små-elektriske artiklar.

raudboks
                                              
ja-takknei-takk
 • Lyspærer/sparepærer 
 • Olje- og oljeprodukt
 • Røykvarslarar
 • Maling, lim og lakk
 • Mobiltelefonar
 • Hårfønarar
 • Sprayboksar
 • Batteri
 • Kvikksølvtermomter
 • Reingjeringsmiddel
 • Toner og blekkpatronar                                               
 • Restavfall
 • Medisinar (til apoteket)
 • Dynamitt, patroner og fyrverkeri (til politiet)
 • Spikar og skruar
 • Sprøytespissar
 • Tekstilar
 • Syltetøyglas
 • Majonestubar
 • Keramikk
 • Videokassettar
 • Malefiller og tørka malekostar


Boksene kan tømast på miljøstasjonen i Hovdebygda. Det blir også innsamling av desse boksene 2 gonger i året rundt om i kommunane i Volda og Ørsta. 


Større farleg avfall som skal leverast inn til mottak / miljøstasjon er til dømes:

 • Måling, lim og lakk
 • Olje, oljefilter, oljefiller og andre oljehaldige produkt
 • Løysemiddel som white sprite, tynnar, neglelakkfjernar
 • Reingjeringsmiddel som t.d. salmiakk
 • Bilbatteri og andre oppladbare batteri som t.d. knappecellebatteri
 • Trykkimpregnert trevirke (frå feks. terassar)
 • Kreosotimpregnert trevirke (telefonstolpar og jerbanesvillar)
 • Eternitt (asbesthaldig materiale rundt t.d. oljefyrar og frå tak). Må pakkast i 2 lags plast og teipast godt.
 • Isolerglas som innheld farleg avfall
  • Norske isolerglas frå 1965-1975 inneheld PCB
  • Utenlandske glas produserte til og med 1979
  • Isolerglas produserte seinare enn 1975 kan innehalde klorparafinar
  • Merk at glas som er merka med “Thermopane” ikkje inneheld PCB.
 • Golvbelegg (med ftalat)

I tillegg inneheld elektriske- og elektroniske produkt (EE-avfall) farleg avfall. Stoffa er tunge å bryte ned, dei vert lagra lenge i menneske og dyr og er kreftframkallande. Mykje EE-avfall hamnar desverre i restavfallet heime i staden for å verte leverte til forsvarleg mottak. 

1000 kg farleg avfall pr år

Du kan levere inntil 1000 kg farleg avfall pr år kostnadsfritt (dette gjeld for private).

Eksempel på elektroavfall:

 • Kjøleskap og komfyrar
 • TV og radio
 • Datamaskinar, dataspel, mobiltelefonar
 • MP3-spelarar, elektriske tannbørstar, klokker
 • Elektriske leiker og blinkesko
 • Lysrør og sparepærer

Er du i tvil om avfallet ditt er er farleg?


Søk i 

Slik kastar du farleg avfall


All innlevering av farleg avfall frå private hushaldningar er gratis. Farleg avfall skal så langt som råd leverast i originalemballasje eller merkast med innhald. Pass på at flytande farleg avfall er godt emballert. Du kan levere inn farleg avfall på tre måter:

 1. På miljøstasjonen
 2. På innsamling som vi har rundt om i kommunane
 3. Hos forhandlar

Hos forhandlar

EE-avfall kan du også levere tilbake til forhandlar, enten der du kjøpte vara eller til ein annan butikk som sel same type produkt. Du treng med andre ord ikkje å ha kjøpt vara akkurat der du leverer den inn, og forhandlaren treng ikkje å føre akkurat det merket. 

Du treng heller ikkje å kjøpe noko nytt når du leverer. Forhandlarar av elektriske- og elektroniske produkt har plikt til å ta imot EE-avfall gratis.Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00Tømekalender