vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Sortere farleg avfall


Avfall som sjølv i små mengder kan gjere stor skade på miljø, menneske og dyr, blir definerte som farlig avfall. Det er viktig at farleg avfall ikke kjem ut i naturen, men blir levert på miljøstasjonen eller mottak, slik at det kan handsamast og prosesserast på ein forsvarleg måte.

Er du i tvil om avfallet ditt er er farleg?


Søk i sorteringsguiden eller ta kontakt med oss.

Farleg avfall som skal leverast inn til mottak / miljøstasjon er til dømes:

 • Måling, lim og lakk
 • Olje, oljefilter, oljefiller og andre oljehaldige produkt
 • Løysemiddel som white sprite, tynnar, neglelakkfjernar
 • Reingjeringsmiddel som t.d. salmiakk
 • Bilbatteri og andre oppladbare batteri som t.d. knappecellebatteri
 • Trykkimpregnert trevirke (frå feks. terassar)
 • Kreosotimpregnert trevirke (telefonstolpar og jerbanesvillar)
 • Eternitt (asbesthaldig materiale rundt t.d. oljefyrar og frå tak)
 • Isolerglas som innheld farleg avfall
  • Norske isolerglas frå 1965-1975 inneheld PCB
  • Utenlandske glas produserte til og med 1979
  • Isolerglas produserte seinare enn 1975 kan innehalde klorparafinar
  • Merk at glas som er merka med “Thermopane” ikkje inneheld PCB.
 • Golvbelegg (med ftalat)

I tillegg inneheld elektriske- og elektroniske produkt (EE-avfall) farleg avfall. Stoffa er tunge å bryte ned, dei vert lagra lenge i menneske og dyr og er kreftframkallande. Mykje EE-avfall hamnar desverre i restavfallet heime i staden for å verte leverte til forsvarleg mottak. 

Eksempel på elektroavfall:

 • Kjøleskap og komfyrar
 • TV og radio
 • Datamaskinar, dataspel, mobiltelefonar
 • MP3-spelarar, elektriske tannbørstar, klokker
 • Elektriske leiker og blinkesko
 • Lysrør og sparepærer

Slik kastar du farleg avfallAll innlevering av farleg avfall frå private hushaldningar er gratis. Farleg avfall skal så langt som råd leverast i originalemballasje eller merkast med innhald. Du kan levere inn farleg avfall på tre måter:

 1. På miljøstasjonen
 2. På mottak rundt omkring i bygdene.
 3. Hos forhandlar

På miljøstasjonen


Plasser farleg avfall på tilvist stad.

På mottak rundt omkring i bygdene.


Miljøstasjonane på bygdene er ubemanna. Her får du nøkkel til stasjonane av den ansvarlege. Du set inn avfallet sjølv, låser etter deg og leverer nøkkelen tilbake til den ansvarlege. Har du eternitt, isolerglas, impregnert materiale eller større elektriske artiklar, må dette leverast til miljøstasjonen i Hovdebygda. Hugs å levere eternitten på trepall pakka i plast. 

Du finn mottaka på følgjande stader:

     Ørsta:     Volda:
 • Urke - ved butikken
 • Lauvstad - ved butikken
 • Sæbø - ved Bellingen
 • Steinsvik - ved Pan Fish
 • Ørsta sentrum - ved Shell 
 • Folkestad - ved butikken
 • Vartdal - ved MC-Deler
 • Bjørkedal - på Løset
 • Barstadvik - ved butikken
 • Fyrde - ved Aero-Tec
 • På miljøstasjonen i Hovdebygda                       
 • På miljøstasjonen i Hovdebygda

Hos forhandlar

EE-avfall kan du også levere tilbake til forhandlar, enten der du kjøpte vara eller til ein annan butikk som sel same type produkt. Du treng med andre ord ikkje å ha kjøpt vara akkurat der du leverer den inn, og forhandlaren treng ikkje å føre akkurat det merket. 

Du treng heller ikkje å kjøpe noko nytt når du leverer. Forhandlarar av elektriske- og elektroniske produkt har plikt til å ta imot EE-avfall gratis.Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00
Laurdag09.00 - 12.00

Tømekalender